Výše plateb pojistného v roce 2023

Osoby samostatně výdělečně činné budou muset od ledna 2023 hradit minimální zálohu vyšší. Z původních 2 627 Kč se minimální záloha zvyšuje na 2 722 Kč. Výše minimální zálohy vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství.

Přečíst celou aktualitu

Milostivé léto II začíná 1. září 2022

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (dále jen ZPŠ) uplatňuje exekuční cestou pohledávky vůči plátcům, kteří měli zákonnou povinnost úhrady plateb na veřejné zdravotní pojištění, a z důvodu nehrazení těchto plateb jim vznikl u ZPŠ dluh na pojistném a souvisejícím penále.

Přečíst celou aktualitu

Výše plateb v roce 2022

Osoby samostatně výdělečně činné budou muset od ledna 2022 hradit minimální zálohu vyšší. Z původních 2 393 Kč se minimální záloha zvyšuje na 2 627 Kč. Výše minimální zálohy vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství.

Přečíst celou aktualitu