ISO

Autor: Petr Kvapil

Systém managementu jakosti podle norem ISO využívá ZPŠ jako jedna z mála zdravotních pojišťoven již od roku 2005 a tento systém se významně projevuje v neustálém zlepšování služeb, které jsou poskytovány našim, nyní již více než 143 000 pojištěncům.
 

V roce 2017 ZPŠ opět obhájila certifikát jakosti podle normy ISO 9001:2015 na další období tj.  do září 2020. Tento certifikát potvrzuje, že ZPŠ stále poskytuje služby, které odpovídají velmi přísným měřítkům kvality a v tomto směru je tedy významným oceněním kvalitní práce všech zaměstnanců ZPŠ.
 

Obhájení certifikátu je podmíněno absolvováním každoročního velmi důkladného kontrolního auditu. Jednou za tři roky se pak jedná o audit recertifikační, což byl právě případ auditu provedeného v roce 2017. Auditorská společnost při svém hodnocení ocenila, že systém managementu jakosti v ZPŠ se neustále rozvíjí, dokumentace je vedena velmi přesně a bezchybně funguje orientace na zákazníka. Velmi pozitivně byla ohodnocena infrastruktura a bezpečnost dat, využívání informačních technologií a odborná způsobilost zaměstnanců