ISO

Autor: Petr Kvapil

Systém managementu jakosti podle norem ISO využívá ZPŠ jako jedna z mála zdravotních pojišťoven již od roku 2005 a tento systém se významně projevuje v neustálém zlepšování služeb, které jsou poskytovány našim, nyní již více než 145 000 pojištěncům.

Aktuálně disponuje ZPŠ certifikátem jakosti podle normy ISO 9001:2015, který je platný do roku 2023, a to na základě jeho obhájení v rámci auditu provedeného v září roku 2020. Tento certifikát potvrzuje, že ZPŠ stále poskytuje služby, které odpovídají velmi přísným měřítkům kvality a v tomto směru je tedy významným oceněním kvalitní práce všech zaměstnanců ZPŠ.

Vlastnictví certifikátu ISO je podmíněno absolvováním každoročního velmi důkladného kontrolního auditu. Jednou za tři roky se pak jedná o audit recertifikační, což byl právě případ auditu provedeného v roce 2020.