Příspěvky pro děti a mládež

Autor: Martin Vaněk

Příspěvky ze Zdravotních programů 2023 proplácíme od 1. 2. 2023 do 30. 11. 2023.  a doklady k proplacení nesmí být starší 3 měsíců.

 

Program Věkové omezení Max. výše příspěvku Podmínky a čerpání

příspěvek SPORT junior

do 18 let

700 Kč

na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, sportovní prohlídky, dětské sportovní tábory, sportovní kroužky ve škole

dentální hygiena

do 18 let

700 Kč ošetření provedené dentální hygienistkou,
nad rámec v. z. p.
rovnátka

do 18 let

4 000 Kč 2 000 Kč na každou čelist na fixní ortodontický aparát, 1 x za život
moderní diagnostické a léčebné metody

do 19 let

2 000 Kč operace varixů – Laser, RF (radiofrekvence), ClariVein / ORL operace metodou plasmové koblace, BiZac / podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu / použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii / genetické vyšetření pro trombotické stavy na vlastní žádost / endoskopická operace karpálního tunelu / vyšetření digitálním dermatoskopem, laserové výkony k odstranění jizev, datové služby EKG přenosu / přístrojové vyšetření suchého oka v ONMB
celiakie

do 19 let

5 000 Kč 1x za rok, na bezlepkovou dietu nad rámec v. z. p., nutné předložit potvrzení ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (požadujeme pouze při prvním čerpání příspěvku)
nízkobílkovinová dieta a další vzácné metabolické poruchy

do 19 let

10 000 Kč pojištěnci, kteří mají z důvodu metabolického onemocnění indikovanou nízkobílkovinovou dietu nebo specifickou diagnózu (nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1., poruchy cyklu močoviny), mohou čerpat příspěvek až do výše 10 000 Kč. Při prvním čerpání je nutno doložit potvrzení ošetřujícího lékaře, které zdůvodňuje nezbytnost indikace této diety. Tento příspěvek lze čerpat pouze po schválení revizním lékařem ZPŠ
plastová sádra

do 19 let

300 Kč lze poskytnout 1 x za rok
nitrooční operace

bez omezení věku

1 000 Kč nitrooční operace s použitím multifokální čočky, čočky s prodlouženým ohniskem, čočky pro korekci astigmatismu nebo nitrooční kontaktní čočky
vyšetření přístrojem OCT bez omezení věku 800 Kč lze poskytnout 1 x za rok
vyšetření přístrojem Plusoptix

bez omezení věku

200 Kč lze poskytnout 1 x za rok
podpora péče o duševní zdraví

bez omezení věku

2 000 Kč doložení absolvování psychologického nebo psychoterapeutického poradenství certifikovaným specialistou v oblasti psychologie/psychoterapie, mimo výkony hrazené z v. z. p.
podpora nutričního poradenství

bez omezení věku

1 000 Kč může čerpat pojištěnec s hodnotou BMI nad 30 nebo pod 18.5. příspěvek na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem, obezitologem, diabetologem, praktickým lékařem nebo výživovým poradcem s platným osvědčením o profesní kvalifikaci
ozdravný pobyt pro pojištěnce s chronickým onemocněním kůže a dýchacích cest

do 19 let

1 000 Kč na přímořský nebo vysokohorský ozdravný pobyt uskutečněný v daném roce, pobyt musí být zabezpečen přes cestovní agenturu, nebo kancelář, na doporučení pediatra, nebo specialisty
ozdravný pobyt pro pojištěnce s neurologickým, onkologickým onemocněním, obezitou

do 19 let

5 000 Kč na ozdravný pobyt uskutečněný v daném roce, pobyt musí být zabezpečen odborným lékařským dohledem, na doporučení pediatra, nebo specialisty
příspěvěk na zdravotní pomůcky pro pojištěnce s diabetem a na diabetickou dietu

do 18 let

5000 Kč 1x za rok, na diabetickou dietu a na pomůcky pro pojištěnce s diabetem nad rámec v. z. p., nutné předložit potvrzení ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (požadujeme pouze při prvním čerpání)
 
Žádost o příspěvek a podmínky proplácení najdete zde