Příspěvky pro ženy a muže

Autor: Martin Vaněk

Příspěvky ze Zdravotních programů 2023 proplácíme od 1. 2. 2023 do 30. 11. 2023.  a doklady k proplacení nesmí být starší 3 měsíců.

 

Program Věkové omezení Ž/M Max. výše příspěvku Podmínky a čerpání

příspěvek SPORT

od 19 do 64 let

Ž/M 500 Kč

na pravidelnou sportovní aktivitu realizovanou v rámci fitness center, netýká se Rekondičního centra FBfit Mladá Boleslav, kde mají pojištěnci 50% slevu na cvičení

Co musí být uvedeno na dokladu:

a) razítko z fitness centra 
nebo
b) jeden z těchto názvů cvičení:
posilování, aerobní cvičení, kondiční cvičení, cvičení pro zdravá záda, kardio fitness, kruhový posilovací trénink, intervalový trénink, funkční trénink, Active belly, cvičení na balónech, Bellydance, Bodyforming, Bodystyling, HSS, Bodypump, Bosu, Bootcamp, Krav Maga, Kettlebell, Body Balance, Zumba, TRX, tabata, všechny jógy, Piloxing, Jumping/trampolíny, Flowin, DeepWork, Body burn, Pilates, Pole dance, Aerobic, Step aerobic, box, spinning, SM systém, Kick box

příspěvek SENIOR

od 65 let

Ž/M 500 Kč na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, hole Nordic Walking, na specifické pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby (příklady pomůcek najdete na www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky)
odvykání kouření

od 19 let

Ž/M 1 000 Kč 2 x 500 Kč za rok, vždy po ukončení léčby, která probíhá min. 3 měsíce pouze na pracovištích, jejichž seznam naleznete na www.slzt.cz pod Centry pro závislé na tabáku; příspěvek lze proplatit po předložení zprávy o výsledku léčby (negativní test na CO) a originálního dokladu o zaplacení
paruka po aktivní onkologické léčbě

od 19 let

Ž 4 000 Kč pro ženy, které absolvovaly aktivní onkologickou léčbu nebo jiné závažné onemocnění, při které došlo ke ztrátě vlasů, 1 x za rok
moderní diagnostické a léčebné metody

od 19 let

Ž/M 2 000 Kč operace varixů – Laser, RF (radiofrekvence), ClariVein / ORL operace metodou plasmové koblace, BiZac / podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu / použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii / genetické vyšetření pro trombotické stavy na vlastní žádost / endoskopická operace karpálního tunelu / vyšetření digitálním dermatoskopem, laserové výkony k odstranění jizev, datové služby EKG přenosu / přístrojové vyšetření suchého oka v ONMB
celiakie

od 19 let

Ž/M 5 000 Kč 1x za rok, na bezlepkovou dietu nad rámec v. z. p., nutné předložit potvrzení ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (požadujeme pouze při prvním čerpání příspěvku)
nízkobílkovinová dieta a další vzácné metabolické poruchy

od 19 let

 

Ž/M 10 000 Kč pojištěnci, kteří mají z důvodu metabolického onemocnění indikovanou nízkobílkovinovou dietu nebo specifickou diagnózu (nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1., poruchy cyklu močoviny), mohou čerpat příspěvek až do výše 10 000 Kč. Při prvním čerpání je nutno doložit potvrzení ošetřujícího lékaře, které zdůvodňuje nezbytnost indikace této diety. Tento příspěvek lze čerpat pouze po schválení revizním lékařem ZPŠ
plastová sádra

od 19 let

Ž/M 300 Kč lze poskytnout 1 x za rok
prevence karcinomu prsu – MAMOGRAF

od 20 do 45 let

Ž 800 Kč pro ženy nespadající věkem do programu celostátního mamografického screeningu hrazeného z prostředků v. z. p.a realizovaného na akreditovaných pracovištích, jejichž seznam naleznete na www.mamo.cz
prevence karcinomu prsu – SONO

do 45 let

Ž 600 Kč

na akreditovaných pracovištích, seznam oprávněných pracovišť je zveřejněn na www.mamo.cz, 1 x za rok

nitrooční operace

bez omezení věku

Ž/M 1 000 Kč nitrooční operace s použitím multifokální čočky, čočky s prodlouženým ohniskem, čočky pro korekci astigmatismu nebo nitrooční kontaktní čočky
vyšetření přístrojem OCT bez omezení věku Ž/M 800 Kč lze poskytnout 1 x za rok
vyšetření přístrojem Plusoptix

bez omezení věku

Ž/M 200 Kč lze poskytnout 1 x za rok
korekční laserové operace

od 18 do 40 let

Ž/M 2 000 Kč lze poskytnout 1x za rok. Tento příspěvek lze čerpat pouze po schválení revizním lékařem
dentální hygiena

od 19 let

Ž/M 200 Kč ošetření provedené dentální hygienistkou nad rámec v.z.p.
podpora péče o duševní zdraví

bez omezení věku

Ž/M 2 000 Kč doložení absolvování psychologického nebo psychoterapeutického poradenství certifikovaným specialistou v oblasti psychologie/psychoterapie, mimo výkony hrazené z v. z. p.
podpora nutričního poradenství

bez omezení věku

Ž/M 1 000 Kč může čerpat pojištěnec s hodnotou BMI nad 30 nebo pod 18.5. příspěvek na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem, obezitologem, diabetologem, praktickým lékařem nebo výživovým poradcem s platným osvědčením o profesní kvalifikaci
prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku

do 50 let

Ž/M * pro pojištěnce, na které se nevztahuje vyšetření na okultní krvácení ve stolici v rámci preventivní prohlídky; pro více informací se obraťte na svého praktického lékaře, 1 x za rok
program pro zjišťování nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin k odhalení nádoru v časném stádiu

bez omezení věku

Ž/M * program je určen zejména pojištěncům s pozitivní rodinnou onkologickou anamnézou či s rizikem tohoto onemocnění, kteří se mohou obrátit na svého praktického lékaře k preventivnímu sonografickému vyšetření horní a dolní poloviny břicha, 1 x za rok
prevence onemocnění štítné žlázy

bez omezení věku

Ž/M * odběr krve na vyšetření hormonů u praktického lékaře
1 x za rok
prevence melanomu

bez omezení věku

Ž/M * dermatologické vyšetření pigmentových znamének
1 x za rok
prevence karcinomu prostaty

od 19 let

M * registrující lékař v rámci preventivní prohlídky provede odběr krve, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo na Vaši žádost,
1 x za rok
* Výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
 
Na dentální hygienu přispíváme také dárcům krve a těhotným - bližší podmínky najdete v jednotlivých kategoriích. 
 
Žádost o příspěvek a podmínky proplácení najdete zde