Epidemie koronaviru - informace

Vážení klienti, 
neustále pro vás sledujeme a vyhodnocujeme situaci týkající se nové epidemie koronaviru (COVID-19). Na této stránce najdete souhrnné informace o epidemii, aktuální informace o provozu ZPŠ, rady k preventivním opatřením a užitečné odkazy na veřejně dostupné zdroje, které nabízí další podrobnosti a postupy. 

 

 

 

Informace pro plátce pojistného

 

AKTUÁLNÍ PROVOZ V ZPŠ

ZPŮSOBY PŘEDÁNÍ PŘEHLEDU OSVČ

 

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ZPŠ V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 ZPŮSOBENÉHO VIREM SARS COV 2

 

Informace pro klienty o nemoci COVID-19 a preventivní doporučení

Oficiální webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR - o koronaviru, jak se chránit, jak postupovat, seznamy odběrných míst a pracovišť apod.

Informační leták od MZČR o koronaviru

Jak si správně mýt ruce - Státní zdravotní ústav

Informační leták pro těhotné - Státní zdravotní ústav

V případě, že pociťujete symptomy onemocnění, obracejte se, prosím, nejprve telefonicky na svého praktického lékaře či místně příslušnou hygienickou stanici, což jsou v případě naší pojišťovny především KHS Středočeského krajeKHS Královéhradeckého kraje či KHS Libereckého kraje.

Rady a doporučení pro domácí karanténu - Státní zdravotní ústav