Epidemie koronaviru - informace

Vážení klienti, 
neustále pro vás sledujeme a vyhodnocujeme situaci týkající se epidemie koronaviru (COVID-19). Na této stránce najdete souhrnné informace o epidemii, aktuální informace k provozu ZPŠ, rady k preventivním opatřením a užitečné odkazy na veřejně dostupné zdroje, které nabízí další podrobnosti a postupy. 

 

Od 25. května 2020 opětovně plně obnovujeme provoz ZPŠ a můžete nás navštívit v klasických úředních hodinách. 

Kontakty najdete zde

 

Prosíme Vás i nadále o respektování ochranných opatření, jako je desinfekce rukou, používání roušky a dodržování rozestupů mezi sebou. 

Pokud bude klient vykazovat známky respiračního onemocnění, nemusí být obsloužen. Namátkově lze také klientům změřit teplotu bezdotykovým teploměrem.

Pokud je to možné, doporučujeme návštěvu našich poboček a kontaktních míst bez dětí. 

Pokud je to pro vás komfortní, využijte, prosím, maximálně možnost vyřídit vaše záležitosti z pohodlí domova (formuláře a postupy najdete zde na webu), či nám zasílejte dokumenty klasickou poštou.

 

Informace pro plátce pojistného

ZPŮSOBY PŘEDÁNÍ PŘEHLEDU OSVČ

 

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

AKTUALIZOVANÉ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ZPŠ V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 ZPŮSOBENÉHO VIREM SARS COV 2 (20.5.2020)

  

Informace pro klienty o nemoci COVID-19 a preventivní doporučení

Oficiální webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR - o koronaviru, jak se chránit, jak postupovat, seznamy odběrných míst a pracovišť apod.

Další informace najdete také na stránkách Státního zdravotního ústavu www.szu.cz

 

V případě, že pociťujete symptomy onemocnění, obracejte se, prosím, nejprve telefonicky na svého praktického lékaře či místně příslušnou hygienickou stanici, což jsou v případě naší pojišťovny především KHS Středočeského krajeKHS Královéhradeckého kraje či KHS Libereckého kraje.