Epidemie koronaviru - informace

Vážení klienti, 
neustále pro vás sledujeme a vyhodnocujeme situaci týkající se epidemie koronaviru (COVID-19). Na této stránce najdete souhrnné informace o epidemii, aktuální informace k provozu ZPŠ, rady k preventivním opatřením a užitečné odkazy na veřejně dostupné zdroje, které nabízí další podrobnosti a postupy. 

 

Od 25. května 2020 jsme plně obnovili provoz ZPŠ a můžete nás tak navštívit v klasických úředních hodinách. 

Kontakty najdete zde

 

S účinností od 27. července 2020 přijímá ZPŠ vzhledem k situaci s epidemií koronaviru následující opatření:

  • Regulace počtu osob v prostorách ZPŠ - dbejte pokynů zaměstnanců 
  • Pokud vykazujete příznaky respiračního onemocnění, prosím, zvažte nutnost návštěvy naší pobočky. Většinu záležitostí LZE VYŘEŠIT ON-LINE z pohodlí domova, či zaslat poštou.
  • Uvítáme, pokud budete vstupovat s ROUŠKOU.
  • Chraňte i nadále sebe a naše zaměstnance a DODRŽUJTE MEZI SEBOU VĚTŠÍ ROZESTUPY.  
  • Využijte možnost DESINFEKCE RUKOU ve stojanu u recepce.
  • Na přepážky přistupujte JEDNOTLIVĚ a využijte VYVOLÁVACÍ SYSTÉM.

 

Věnujte prosím zvýšenou pozornost aktuálním informacím v prostorách ZPŠ.

Pokud bude klient vykazovat známky respiračního onemocnění, nemusí být obsloužen. Namátkově lze také klientům změřit teplotu bezdotykovým teploměrem.

Pokud je to možné, doporučujeme návštěvu našich poboček a kontaktních míst bez dětí. 

 

Informace pro plátce pojistného

ZPŮSOBY PŘEDÁNÍ PŘEHLEDU OSVČ

 

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

AKTUALIZOVANÉ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ZPŠ V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 ZPŮSOBENÉHO VIREM SARS COV 2 (20.5.2020)

 

 

Informace pro klienty o nemoci COVID-19 a preventivní doporučení

Oficiální webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR - o koronaviru, jak se chránit, jak postupovat, seznamy odběrných míst a pracovišť apod.

Další informace najdete také na stránkách Státního zdravotního ústavu www.szu.cz

 

V případě, že pociťujete symptomy onemocnění, obracejte se, prosím, nejprve telefonicky na svého praktického lékaře či místně příslušnou hygienickou stanici, což jsou v případě naší pojišťovny především