Organizační opatření Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Autor: Martin Vaněk

 


Oraganizační opatření ZPŠ_2022_12_29_aktualizace Paxlovid a Molnupiravir


Oraganizační opatření ZPŠ_2022_12_21_vakcinace COVI_act


Oraganizační opatření ZPŠ_2022_12_08_1305


Doporučení ČVS k očkování proti onemocnění covid-19


Oraganizační opatření ZPŠ_2022_11_11_vakcinace COVI


Oraganizační opatření ZPŠ_2022_10_03_vakcinace COVI


Organizační opatření ZPŠ _2022_09_30__Paxlovid_ altualizace


Organizační opatření ZPŠ _2022_01_10_Lagevrio_aktualizace


Oraganizační opatření ZPŠ_2022_09_12


Organizační opatření ZPŠ _2022_08_30__Paxlovid


Organizační opatření ZPŠ_2022_08_01_Evusheld


Seznam pracovišť s nasmlouvaným výkonem 03100


Organizační opatření ZPŠ_2022_05_23_vyšetření UK_ac


Organizační opatření ZPŠ_2022_05_23_vyšetření UK


Organizační opatření ZPŠ_2022_05_06_PCR screning zrušení


Organizační opatření ZPŠ_2022_04_06_Očkování new.


Organizační opatření ZPŠ _2022_04_02_1305


Organizační opatření ZPŠ _2022_03_30_očkování výpadek


Organizační opatření ZPŠ _2022_04_01_PCR  Dg_act.


Organizační opatření ZPŠ _2022_03_31_PCR  Scr_act.


Organizační opatření ZPŠ_22_03_14_Zrušení Ag. testování

Organizační opatření ZPŠ_2022_02_19 (původní opatření)


Organizační opatření ZPŠ_22_03_10_uprchlíci


Organizační opatření ZPŠ_22_03_02_Očkování


Organizační opatření ZPŠ_2022_03_01_ zrušení distačních


Organizační opatření ZPŠ _2022_02_28_PCR  Scr_act.


Organizační opatření ZPŠ _2022_02_01_PCR Scr_act.


Organizační opatření ZPŠ _2022_01_28_PCRT test scr+diag_rv


Organizační opatření ZPŠ _2022_01_19_PCR Scr_act.


Organizační opatření ZPŠ _2022_01_17__Ag+PCR act.


Organizační opatření ZPŠ 2022_01_14_MAB a antivirotika ac.


Organizační opatření ZPŠ 2022/01/05 - RT - PCR testování


Organizační opatření ZPŠ 2022/01/11 následné péče úhrady


Organizační opatření COVID 19 verze 05/01/2022 - bonifikace očkování odbornosti 001, 002 a ostatních ambulantních lékařských odborností nelůžkových poskytovatelů


Organizační opatření COVID 19 verze 04/01/2022 - antigenní testování u poskytovatelů sociálních služeb


Organizační opatření COVID 19 verze 16/12/2021 - organizace a úhrada očkování proti onemocnění COVID-19 prováděného dle Mimořádných opatření MZ ČR


Organizační opatření COVID 19 verze 16/12/2021 - výkony pro vykazování očkování proti onemocnění COVID-19


Organizační opatření COVID 19 verze 10/12/2021 - aplikace monoklonárních protilátek (MAB)


Organizační opatření COVID 19 verze 09/12/2021 - ambulantní vybavení pacienta antivirotikem Lagevrio u onemocnění COVID - 19


Organizační opatření COVID 19 verze 03/12/2021 - bonifikace očkování odbornosti 001, 002 a ostatních ambulantních lékařských odborností nelůžkových poskytovatelů


Organizační opatření COVID 19 verze 22/11/2021 - antigenní testování a RT PCR testování


Organizační opatření COVID 19 verze 18/11/2021 - bonifikace činnosti mobilního očkovacího týmu


Organizační opatření COVID 19 verze 12/11/2021 - antigenní testování symptomatických pacientů u ambulantních specialistů


Organizační opatření COVID 19 verze 01/11/2021 - antigenní testování


Organizační opatření COVID 19 verze 03/03/2021 - podmínky zajištění testování ve firmách prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb


Organizační opatření COVID 19 verze 18/01/2021 - testování laboratoře


Organizační opatření COVID 19 verze 01/09/2021 - v souvislosti s vakcinací

Příloha č.1


Organizační opatření COVID 19 verze 01/02/2021 - pro poskytovatele dlouhodobé péče odb. 9F9, 9H9; poskytovatele domací péče odb. 925, 926 a poskytovatele sociálních služeb

Příloha seznam PZS


Organizační opatření COVID 19 verze 18/01/2021 - pro poskytovatele lůžkové péče: následná péče, dlouhodobá péče a pracoviště zvláštní ambulantní péče


Organizační opatření COVID 19 verze 15/02/2021 - pro poskytovatele zdravotních služeb